SK - Strukturovaná kabeláž

Základním prvkem moderní počítačové sítě je kvalitně navrhnutá a odborně nainstalovaná strukturovaná kabeláž. Při jejím návrhu a realizaci je kladen důraz na  rychlost, spolehlivost, připravenost na další potencionální růst. Výchozím bodem je návrh topologie sítě, vycházející ze současných potřeb klienta a adekvátně naddimenzovaný, aby byla zajištěna dostatečná kapacita přípojných bodů, umožňující maximální využití objektu v budoucnosti.

Při návrhu a výstavbě se držíme osvědčených standardů a doporučení, které zaručují bezproblémový chod Vaší sítě, který spoluurčuje úspěšnost Vaší firmy.

Realizace také provádíme v bytových a rodinných domech. Od středních zakázek ja samozřejmostí vyhotovení měřících protokolů.

Zdarma Vám vypracujeme cenovou nabídku - ZDE